top of page

I-Ride, This is Holland

I-Ride, This Is Holland
I-Ride, This Is Holland
I-Ride, This Is Holland
I-Ride, This Is Holland
I-Ride, This Is Holland
I-Ride, This Is Holland
I-Ride, This Is Holland
I-Ride, This Is Holland
I-Ride, This Is Holland
I-Ride, This Is Holland
I-Ride, This Is Holland
I-Ride, This Is Holland
I-Ride, This Is Holland

I-Ride, This is Holland, This is Holland BV, Amsterdam, NL

I-Ride hlavné nosné konštrukcie​

  • Oceľová konštrukcia 99.000,00kg

Design:

Funkčný a konštruktívny dizajn

Dodávka:

Oceľová konštrukcia, BIM Engineering, CC5-M, Realizácia

Popis:

V tomto projekte sme boli zapojení do realizácie návrhu hlavnej konštrukcie pre I-Ride. Po realizácii konštrukcie, sme taktiež poskytli elektrickú podporu. Nedávno sme navrhli a realizovali strešnú konštrukciu pre solárne panely.

bottom of page