top of page

Ochrana osobných údajov

Vážení návštevníci stránky Stawi.sk

 • Informácie, ktoré Vám predkladáme na stránkach Stawi s.r.o., podliehajú kontrole správnosti a aktuálnosti, no napriek tomu môže dôjsť nedopatrením k občasným chybám. Charakter našich webových stránok je čisto informatívny. Z tohto dôvodu naša spoločnosť neručí za úplnosť, správnosť a aktuálnosť poskytnutých informácií a nenesie akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktoré z akéhokoľvek dôvodu vznikli v súvislosti s využitím informácií uverejnených webových stránkach spoločnosti.

 • Rešpektujte, prosím, že autorské práva ku všetkým dokumentom a materiálom, prezentovaným na našich webových stránkach či použitým pri ich tvorbe, sú výlučne majetkom našej spoločnosti Stawi s.r.o. Ich akékoľvek využitie presahujúce informatívne použitie (napr. na podnikateľské účely) nie je dovolené, pokiaľ Vám z našej strany neudelíme písomný súhlas.

 • Pokiaľ prostredníctvom elektronických odkazov (linkov) poskytneme prístup k cudzím informáciám, nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok.

 • Na základe výlučne informatívneho charakteru našich webových stránok, je vylúčená akákoľvek právna zodpovednosť našej spoločnosti alebo vznik akýchkoľvek iných záväzkov našej spoločnosti v súvislosti s informáciami poskytnutými na tejto stránke.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Stawi s.r.o., rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi naše internetové stránky. Chceli by sme Vás preto uistiť, že dbáme na ochranu Vami poskytnutých osobných údajov "

 • mena,

 • adresy,

 • telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.

Preto pri našej prezentácii na internete dodržiavame príslušné zákony o ochrane a bezpečnosti osobných údajov. Pri návšteve našej webovej stránky rešpektujeme nasledovné:

 • Bez Vášho súhlasu nezbierame prostredníctvom našej webovej stránky žiadne osobné údaje. Je na Vás, či nám poskytnete Vaše osobné údaje, napr. formou vypnení dotáznika.

 • Zadávanie osobných údajov na našej webovej stránke sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti. Osobné údaje budú na stránke vyžiadané napr. vtedy, ak sa zaujímate o informácie o našej spoločnosti. Pokiaľ je to pre vybavenie Vašej záležitosti nevyhnutné, dôjde k uloženiu Vašich osobných údajov. Pre vybavenie Vašej záležitosti možno bude nutné sprostredkovať Vaše údaje niektorej zo spoločností prepojených s koncernom. Vaše osobné údaje samozrejme nebudú poskytnuté tretím osobám, ani inak komerčne zhodnocované. Navyše vykonávame opatrenia pre zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov. Vami zadané osobné údaje budú svedomite chránené proti strate, zničeniu, sfalšovaniu, manipulácii a neoprávneným zásahom alebo zverejneniu.

 • Ak si neprajete, aby Vami poskytnuté informácie slúžili ako podklad pre ďalší kontakt s Vami, budeme to samozrejme rešpektovať a Vaše dobrovoľne poskytnuté osobné údaje vymažeme. Túto požiadavku môžete voči nám uplatniť kedykoľvek.

 • Snažíme sa o to, aby naše webové stránky zobrazovali najnovšie skutočnosti a aby boli pre užívateľov optimálne. Preto sa pri návšteve našej internetovej ponuky zbierajú informácie, ktoré nemajú osobný charakter. Ukladajú sa napr. údaje o použitom internetovom vyhľadávači, operačnom systéme, názve domény Vami navštívenej predchádzajúcej webovej stránky, počet a priemerná dĺžka návštev webových stránok. Všetky tieto informácie, pri ktorých nejde o Vaše osobné údaje, sú určené len k optimalizácii prezentácie našej spoločnosti a koncernu Stawi s.r.o v záujme užívateľa.

 • Na webe sa využívajú takzvané cookies, napr. preto, aby bolo možné prispôsobiť internetovú ponuku užívateľovi alebo pre uloženie hesla, aby ho užívateľ nemusel zadávať znova pri každej novej návšteve webovej stránky. Pri tom sa vo Vašom počítači uloží súbor, ktorý navštívenej webovej stránke umožní znovu rozpoznať počítač, na ktorom je súbor cookie uložený. Aj my používame cookies, aby sme v záujme užívateľov optimalizovali našu prezentáciu na internete. Osobné údaje alebo údaje vzťahujúce sa na konkrétnu osobu, sa pomocou cookies nezisťujú. Ak si neprajete, aby bol Váš počítač znovu identifikovaný za účelom uľahčenia využívania našej stránky, stačí, ak nastavíte Váš internetový vyhľadávač tak, aby vymazal cookies z Vášho pevného disku, aby všetky cookies blokoval alebo Vás varoval, predtým než bude súbor cookie uložený.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie Google Analytics

 • Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa uložia na Vašom počítači a umožnia analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie vytvorené cez cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenesú na server Google v Spojených štátoch amerických a tam sa uložia. Na základe aktivovanej anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke Google však Vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa prenáša úplná IP adresa na server Google v Spojených štátoch amerických a tam sa skráti. Na požiadanie prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie, aby vyhodnotila Vaše používanie webovej stránky, aby zostavila správy o aktivitách na webovej stránke a poskytla ďalšie služby prevádzkovateľovi webovej stránky spojené s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa, ktorú v rámci Google Analytics sprostredkuje Váš prehliadač, sa nespája s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť vhodným nastavením Vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takomto prípade nebudete eventuálne vedieť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vytvorených cez cookie a vzťahujúcich sa na Vaše používanie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosťou Google ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a inštalujete plugin prehliadača. Odkaz na Google Optout.

 • Zaznamenávaniu prostredníctvom Google Analytics môžete zabrániť aj tým, že kliknete na nasledovný odkaz. Týmto sa aktivuje opt-out-cookie a zabráni budúcemu zaznamenávaniu Vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky: deaktivácia Google Analytics

 • Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na www.google.com/analytics/terms/sk.html. Ďalej upozorňujeme na to, že na tejto stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „anonymizeIp“ na zabezpečenie anonymizovaného zaznamenávania IP adries (tzv. IP masking). 

bottom of page